All posts by admin

ĢIMENES UN SISTĒMAS KONSTELĀCIJAS seminārs 16. septembrī

Ģimenes un sistēmas konstelācijas PĒC IDRISA LAORA METODES

2018.g. 16. septembrī

PROGRAMMĀ: IEVADS ĢIMENES UN SISTĒMISKAJĀS KONSTELĀCIJĀS JEB IZVIETOJUMOS, PRAKTISKI VINGRINĀJUMI  PRIEKŠ  VISIEM  KLĀTESOŠAJIEM,  KAD  KATRS  VARĒS  SAVIENOTIES  AR  SAVAS DZIMTAS SPĒKU, SAŅEM SPĒKU (ENERĢIJU) KĀDAI DZĪVES SFĒRAI.

SISTĒMISKAJĀ DARBĀ IDRISS LAORS NODOT VAIRĀKUS SISTĒMIJAS NOVIRZIENUS. VISPOPULĀRĀKĀS IR ĢIMENES UN SISTĒMISKĀS KONSTELĀCIJAS, KURAS ĻAUJ HARMONIZĒT SAVU IZCELSMES ĢIMENI UN AKTUĀLO ĢIMENI, KĀ ARĪ VEIKT DZIĻĀKU DARBU AR MŪSU SENČU PAAUDZĒM NO GADSIMTU DZIĻUMIEM, TAUTAS VĒSTURI UN SENČU ZEMI.

Dzimtas enerģija ir ļoti liels neapzināts spēks. Savas dzimtas atbalstu mēs bieži vien neapzināmies, bet tas tomēr eksistē. Jo labākas attiecības starp dzīvojošiem dzimtas locekļiem un jo gaišākas bija attiecības starp tiem kuru jau nav, jo stiprāka un lielāka ir dzimtas enerģija. Tad dzimtas enerģija plūst brīvi un katrs tagad dzīvojošais saņem to pilnā apmērā. Bet tā nenotiek vienmēr. Mēs varam to pat neapzināties, bet mūsu senču attiecības ietekmē mūs joprojām. Nozīmīgu lomu spēlē arī tas, kādi bija senči: ja dzimtā bija daudz sarežģītu situāciju, problēmu, ļaunuma…, tad viss šis negatīvisms rada dzimtas karmu un ietekmē šodien dzīvojošos. Un šī ietekme var pieņemt dažādas formas – no slimībam un nelaimes gadījumiem līdz dzīves neveiksmēm, grūtībām izveidot ģimeni, apziņas problēmam u.t.t.

SENČU KONSTELĀCIJAS – TIE IR IZVIETOJUMI SPĒKA (ENERĢIJAS) SAŅEMŠANAI. TIE STRĀDĀ AR JEBKURĀM PROBLĒMĀM, ĻAUJOT ATJAUNOT SAIKNI TUR, KUR TĀ IR PĀRTRŪKUSI PAAUDZĒS SAREŽĢĪTU, DAŽREIZ PAT ĻOTI SMAGU NOTIKUMU IESPAIDĀ. PIEMĒRAM: KARŠ, BADS, IZSŪTĪJUMI, ĢIMENES ĪPAŠUMA ATŅEMŠANA, TUVINIEKU ZAUDĒŠANA UTT., VAI ARĪ JEBKURAS CITAS GRŪTĪBAS, KURAS NOVĀJINĀJA MŪSU SENČUS TĀ, KA VIŅI NEĻĀVA DZIMTAS ENERĢIJAI TECĒT CAUR SEVI. TĀPĒC MUMS, VIŅU PĒCNĀCĒJIEM, ŠODIEN NAV PIETIEKOŠI SPĒKA, LAI ĪSTENOTU SAVU DZĪVI: VEIDOTU SAVU ĢIMENI, ATRASTU SEVI PROFESIJĀ, KĻŪTU VEIKSMĪGS, VESELS UN LAIMĪGS.

Kad Jums liekas, ka Jūs netiekat galā ar kaut ko vai gribat savā sirdī sajust vairāk laimes, vēršaties pie savas ģimenes vēstures. Paskataties vecās ģimenes fotogrāfijas, atceraties, ko Jūs zināt par saviem vecvecākiem. Mūšu senču dzīves un likteņu stāsti ir mūsu spēka avots. Kad mēs zinām savu ģimeni, mēs sajūtam īpašu bagātību! Ģimenes konstelācijas atklāj zināšanas par mūsu senču likteni un palīdz mums dzīvot pilnvērtīgi, pilnībā pieņemot dāvanas, kuras mums pienākas tikai tāpēc, ka mēs piedzimām! Bet kad mūsu dzīvē ir problēmas, tas nozīmē, ka saikne ar senčiem ir traucēta un mēs nevaram saņem visu enerģiju (spēku).

Vada  Aleksandrs Beļcers (Tušir) - Psihologs, bizness treneris, zinātnieks, Krievijas Psihogeneoloģiskās asociācijas prezidents, Libra Universite du Samadeva (Francija) vadošais pasniedzējs, semināru un treniņu autors un vadītājs pasaulē, vairāk kā 12 gadus praktizē sistēmiskos ģimenes izvietojumus.

Dalības maksa – 5 EUR. Individuālā konstelācija – 100 EUR

Norises vieta: Rīga Baznīcas iela 39
Info: Инфо: http://www.samadeva.lv” www.samadeva.lv,

tālr. 29710717, 29374832