Esības psiholoģija

Esības psiholoģija
Saprast un Izmainīt savu Dzīvi

Metodes prezentācija
Esības psiholoģija – attīstības psiholoģija, bet dažiem cilvēkiem esamības transformācija caur smalku alķīmisku procesu. Tā ir balstīta uz tradicionālo Hakim dervišu mācību , kuru Idris Laors adaptēja mūsdienu vīriešiem un sievietēm. Papildinot citas psiholoģiskās pieejas , Esības psiholoģija parāda tās citā gaismā, ienesot principiāli citu dimensiju, izejot ārpus ego robežām un liekot  vairāk akcentu uz esamību ,kā uz īpašnieciskumu, bet bez cilvēkam svarīgu  lietu noliegšanas. Cilvēka , kurš stāv taisni un kura galva ir zvaigznēs un kājas uz zemes. Padziļinot sevis, citu un pasaules izpratni šī zinātne ļauj atbrīvoties no domu shēmām un nosacītības un realizēt visas savas īstās dabas iespējas.

Esības psiholoģija ļauj saņemt zināšanas par sevi ar konkrētu prakšu un metožu palīdzību , dodot iespēju pacelties pār savu nepilnības līmeni, kurā mūs novietoja daba un audzināšanas sistēma.

Esības psiholoģija savieno mūs ar garīgo daudz dziļāku dimensiju aiz mūsu fiziskās , emocionālās un intelektuālās funkcionēšanas robežām. Tieši tas  to atšķir no klasisko psiholoģiju pieejām. Kad cilvēks apzinās savas personības ierobežojumus ,viņš sāk meklēt kontaktu pats ar sevi, izejot no savas (vienmēr ierobežojošās ) nosacītības. Tad par galveno kļūst jautājums ‘’Kas es esmu? Kurš esmu es īstais bez maskas?” Pēc tam cilvēks var sākt atvērt savu īsto dabu- daļu no sevis, kura ir spējīga sasniegt apzinātību un brīvību. Tieši ar to viņš atšķiras no parastiem vīriešiem vai sievietēm ieslēgtiem savā ego važās.
Esības psiholoģija – atbilde uz jautājumu par dzīves jēgu.
Esības psiholoģija dod iespēju rast līdzsvaru starp piederēt un būt. Mums ir svarīgi , lai šī kursa dalībnieki attīstītu savu esamības kvalitāti paralēli ar iegūtajām zināšanām. Tas ir svarīgākais skolas ētikas kodeksa punkts.

Sākuma kurs ilgst 6 mēneši, kuru laikā tiks  dotas atbildes uz visiem svarīgiem eksistenciāliem jautājumiem. Kā arī sīkāk var izlasīt mājas lapās:www.epag.org, www.shkolapa.ru
Pieraksts uz Esības psiholoģijas kursu pa tālr. 26085908