Gurdžijeva Kustības un Dejas

Gurdžijeva  Sakrālās  Kustības un Dejas -
Tilts starp Rietumiem un Austrumiem

No kurienes?
Savos ceļojumos pa Vidusāzijas un Tālo Austrumu klosterim un tempļiem Gurdžijevs savu uzmanību pievērsa tam , ka mūzika un dejas tika izmantotas ne tikai , transformēšanai un cilvēka apzinātai evolūcijai, bet ari lai nodotu kādas zināšanas . Gurdžijevs daudzas dejas izveidoja patstāvīgi, tādā veidā izveidojot tiltu starp Austrumu ezotēriskajām zināšanām un Rietumu zinātniskajām metodēm. Gurdzījevs, kā deju meistars un garīgais skolotājs spēja adaptēt  lielo garīgo tradīciju ezotērisko mācību mūsdienu sabiedrības vajadzībām un prasībām.

Globālā izvēršanās
Gurdžijeva kustību prakse var attīstīt smalkāko enerģiju uztveres spējas. Lielākajai daļai cilvēku pirmie iespaidi no kustībām būs kā atklāsme, tā kā tās ļoti atšķiras no visa ko parasti var vērot deju pasaulē. Tās palīdzēs attīstīt pašnovērošanas spēju un sevis apzināšanos ikdienas dzīvē. Gurdžijeva Kustības var radīt neparastu ietekni uz dejotāja psiholoģisko stāvokli. Sufiji uzskatīja, ka  dervišu deju prakse attīsta cilvēku visos līmeņos: fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā un pat garīgajā. Tās rada veselību, līdzsvaru , laimi, mieru un harmoniju.
Dejas
Šīs savādās dejas ir estētiskas un skaistas. Kā likums dejojošie ir izvietoti rindās pa sešiem vai septiņiem izpildītājiem, dažreiz vairāk, izejot no ģeometriskajām shēmām. Var apmēram stādīties priekšā šīs dejas , iztēlojoties dejotājus, kā viņi tika parādīti uz senatnes zīmējumiem un bareljefiem: katrs cilvēks rindā ieņēma savu pozīciju (ķermeņa, kāju , galvas pozīciju), katram sava kustība, ar noteiktu ritmu, ātru vai lēnu- sava veida svētais alfabēts kustībās. Tam kurš meklē zināšanas , šīs zināšanas ir grāmata, kura atver noteiktus likumus: „atomu deja” planētu kustība, simboli, dažādu enerģiju involūcijas un evolūcijas likumi. Dejotājam šīs dejas ir arī  ķermeņa un gara disciplīna, iekšējās transformācijas garīgā prakse.

Sakrālās Gurdžijeva Kustības
Dažas no Kustībām pilnīgi jūtami reprezentē sevi, kā pieredzes nodošanas veidu, kas nevar tikt utverta ar parasto racionālo domu. Cilvēks var sajust, ka viņā notiek sevišķs alķīmisks process, kurš ne tikai var parādīties, kā Ceļa uzzibsnījums, bet arī norāda viņam tālāko virzību.

Sākotnējā problēma ar kuru sastopas iesācēji –tas ir darbs ar pareizo pozu, žestiem un kustībām. Šajā posmā viņi mācās fokusēt uzmanību uz dažādām ķermeņa daļām, kuras piedalās kustībās, un vadīt tās. Šis ir pietiekami sarežģīts uzdevums. Cits uzdevums- sevis vērošana un sajušana, kā vienotu veselumu (kas ietver sevī trīs aspektus: fizisko, intelektuālo un fizisko ) . Tas ir pagrieziens uz daudz smalkāku uzmanības kvalitāti.
Tādā veidā izveidojusies dubultā piepūle ( ķermeņa daļu smalkā vadība un patstāvīgā uzmanība uz sevi kā vienotu veselumu) nes sev līdzi acumirklīgu un spilgtu brīvības sajūtu, kura kaut arī ir īslaicīga, bet ir tik neaizmirstama, ka velk pie sevis vēl un vēl.
G. Tomassons

Ceturtais ceļš
Tā ir telpa, kas ir atvērta tiem, kuriem ir interese pētīt savu iekšējo Es, veidot harmoniju starp ķermeni , prātu un jūtām.

Trāpījums centrā – tas ir milzīgs sprādziens, kas transformē visu. Jūs vairs nevarēsiet būt tas pats cilvēks, kas bijāt, tāpēc, ka tagad  jūs zināsiet, ka ķermenis ir tikāi ārējā čaula, prāts tuvāk iekšējam, bet arī ne centrs, sirds vēl tuvāk centram , bet arī ne pats centrs. Iūs identificējaties ar visiem trīs. Tieši tāpēc Gurdžijevs nosauca savu ceļu par Ceturto ceļu- tāpēc, ka ja jūs transcendentējat šos trīs līmeņus, jūs sasniedzat ceturto. Pēc tā vairs nav kur iet, jūs aizejat līdz pašam galam.
Ošo

Pieraksti par dejām
Sakrālām dejām un kustībām vienmēr ir bijusi svarīga loma īstenu garīgo skolu darbā. Tās izsaka nezināmo dimensiju un pieatver to ,kas ir slēpts no vidējā cilvēka- augstākā līmeņa esamības realitāte.
Ja mēs esam spējīgi virzīties no mūsu parastā līmeņa uz augstāku, tas nozīmē, ka mūsos ir kaut kas mainījies. Šīs izmaiņas tiek vadītas ar tiešiem kosmiskiem likumiem, zināšanas par kuriem eksistē un var tikt atklātas.
Savu sākotnējo ceļojumu laikā ,apmeklējot dažādus Vidējo austrumu un Centrālās Azijas klosterus , Gurdžijevam izdevās redzēt un piedalīties daudzos deju rituālos un ceremonijās. Un tad viņš saprata, ka deja var tikt izmantota , kā izteiksmes līdzeklis augstākās kārtības zināšanām –kosmiskajām zināšanām.
Katra dejas detaļa ir ļoti svarīga, pat katrs sīkākais elements tiek ņemts vērā. Nekas netiek atstāts gadījuma patvaļai vai iztēlei. Eksistē tikai viens iespējamais žests, poza, caur kuru prezentējas noteikta cilvēka vai kosmiskā situācija. Cits žests, poza vai kustība tajā pašā vietā neattēlotu īstenību – viņš būtu maldīgs.
Gurdžijevs apguva Sakrālo Deju principus, kuri veido objektīvās mākslas līniju. Viņš veltīja savu ilgo dzīvi mācoties un saprotot šos augstākos principus, viņš parādīja ceļu uz Patiesību – caur kustību.

Nodarbības notiek grupās un iekļauti abonementā.

Viena nodarbība 10 Eur