Vārsmu dziedāšanas studija

Par Vārsmām

„Vārsmas dziedāšana – tā ir saskaņa ar augstākajiem centriem. Par mūziku var runāt ļoti daudz, vienkārši atcerieties to faktu, ka mūzika un vārsmas satur aspektu, kurā jūs varat piedalīties ar saviem augstākajiem emocionālo un intelektuālo centriem. Tad jūs varat atļaut augstākajam mūzikā un vārsmās ieiet jūsos. Mūzikai – dzejas dziedāšanai, piemēram, ir iedarbība uz dažādiem centriem, sevišķi uz emocionālo centru. Īstais mērķis nav izsaukt emociju emocionālajā centrā, bet lai vārsmu saturs nonāktu rezonansē, kas ir aiz zemāko centru robežām, bet ir augstākajos centros. Šodien nav citas metodes, kā iedarbināt jūsos šo procesu, kā izmantojot šāda veida vārsma, un dodot priekšroku to dziedāšanai. Ja tie no jums, kas piedalījās vārsmu sagatavošanā, padomātu par to, varbūt jūs varētu sajust savienojošo saiti, kura nāk no pirmās uzrakstītās vārsmas uz to, par ko tās kļuvušas šodien, kā mēs tās izmantojam.
Šīs saites apzināšanās atļaus jums sasniegt labāku uzmanības stāvokli, kad jūs dziedat vai klausieties vārsmas, un tas dos papildus nepieciešamajam enerģijas daudzumam – 5 vai 10%, lai to ko jūs saņemat varētu pilnībā iedarboties. Tieši tāpēc šīs informācijas nodošana ir svarīga. Bet to nevar izdarīt uzreiz. Ir vajadzīga pieredze. Noteiktā laika periodā jums lietas ir jādara nepareizi un tad ir jāsāk darīt pareizi. Jums vajag laiku un personīgo pieredzi.
Skolnieks ir tas, kurš pārbauda. Tas nozīmē par skolnieku nekļūst, saņemot informāciju, jums vajag sākt pārbaudīt. Noteikta darba daļa sastāv no tā, lai palīdzētu jums sevi uzzināt, saprast sevi. Nav bezjēdzīgi runāt par to atkal un atkal. Neaizmirstiet, ka pirmais princips – ir „Iepazīsti Sevi”. Kļūstiet spējīgi saprast…”
No sarunām ar Meistaru Selimu Aiselu( E-3.4.96)

skaties sarakstā